วิธี การแทงหวยชุด เว็บเศรษฐี

 • เข้าสู่ระบบ “เล่นเศรษฐี.com” เลือกกดเมนูในหน้าแรก เลือก “แทงหวยชุด”
 • เลือกประเภทหวยชุดที่ต้องการแทง (หวยชุดลาว, หวยชุดฮานอย, หวยชุดมาเลย์,หวยชุดลาวซุปเปอร์)
 • ระบุตัวเลขที่ต้องการแทง 4 หลัก
 • ระบุจำนวนชุดที่ต้องการ กด “ส่งโพย”
 • ตรวจรายละเอียดให้ถูกต้องเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม “ยืนยันโพย”
 • สามารถตรวจโพยที่ทำรายการซื้อได้ที่เมนู “โพยของฉัน”
เบอร์เศรษฐี 456 
สมัครเศรษฐี

ขั้นตอนการแทง หวยชุดฮานอย

 • เข้าสู่ระบบ “เศรษฐี.com” เลือกกดเมนูในหน้าแรก เลือก “แทงหวยชุด”
หวยชุดฮานอย
 • เลือก “หวยชุดฮานอย
 • ระบุตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ต้องการแทง รายการจะปรากฎขึ้นมาด้านล่าง
 • ระบุจำนวนชุดที่ต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลขและกด “ส่งโพย”
แทงหวยชุด เว็บเศรษฐี
 • ระบบจะสรุปรายการที่แทง “ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม” ตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
 • ระบบจะเก็บบันทึกโพย ซึ่งสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”
 • สามารถตรวจสอบโพยหวยได้ที่เมนู “โพยของฉัน”

ขั้นตอนแทงหวยชุด เว็บเศรษฐี (หวยชุดลาว)

 • เข้าสู่ระบบ “เล่นเศรษฐี.com” เลือกกดเมนูในหน้าแรก เลือก “แทงหวยชุด”
หวยลาวชุด
 • เลือก “หวยชุดลาว
 • ระบุตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ต้องการแทง รายการจะปรากฎขึ้นมาด้านล่าง
 • ระบุจำนวนชุดที่ต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลขและกด “ส่งโพย”
 • ระบุจำนวนชุดที่ต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลขและกด “ส่งโพย”
 • ระบบจะเก็บบันทึกโพย ซึ่งสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”
 • สามารถตรวจสอบโพยหวยได้ที่เมนู “โพยของฉัน”